Voorwaarden Niet Goed Geld Terug garantieregeling

  • Geldt alleen voor snurkers, niet bij slaapapneu.
  • Geldt alleen voor het SomnoDent Flex MRA.
  • U dient de beugel binnen een periode van drie maanden na ontvangst in te leveren.
  • De MRA dient voldoende uren per nacht gedragen te zijn.
  • U dient minstens een aantal keren te zijn teruggeweest om de MRA alsnog goed te laten stellen.
  • U dient een korte vragenlijst in te vullen met de reden(en) waarom de beugel voor U niet voldoet.
  • Er vindt geen restitutie plaats als er bij de intake een forse braakreflex en/of ernstige kaakgewrichtsklachten is/zijn geconstateerd.
  • U krijgt alleen het volledige bedrag minus € 99,- terug als  u de originele nota meebrengt met hierop uw rekeninggegevens. Wij zullen deze opsturen naar het tandtechnisch laboratorium, die vervolgens het bedrag binnen 1 maand aan u terugstort.

Terug